sesja 1 - plansza A 2 grudnia 2017 10:00

 1. Style południowe (Formy tradycyjne) ponizej 9 lat mężczyźni,
  Style południowe (Formy tradycyjne) ponizej 9 lat kobiety

 2. Style południowe (Formy tradycyjne) 9-11 lat mężczyźni

 3. Style południowe (Formy tradycyjne) 9-11 lat kobiety

 4. Style południowe (Formy tradycyjne) 12-14 lat mężczyźni

 5. Style południowe (Formy tradycyjne) 12-14 lat kobiety

 6. Style południowe (Formy tradycyjne) 15-17 lat mężczyźni

 7. Style południowe (Formy tradycyjne) 15-17 lat kobiety

 8. Style południowe (Formy tradycyjne) 18-39 lat kobiety,
  Style południowe (Formy tradycyjne) 40-60 lat kobiety

 9. Style południowe (Formy tradycyjne) 18-39 lat mężczyźni,
  Style południowe (Formy tradycyjne) 40-60 lat mężczyźni

 10. Style północne (Formy tradycyjne) ponizej 9 lat mężczyźni,
  Style północne (Formy tradycyjne) ponizej 9 lat kobiety

 11. Style północne (Formy tradycyjne) 9-11 lat mężczyźni

 12. Style północne (Formy tradycyjne) 9-11 lat kobiety

 13. Style północne (Formy tradycyjne) 12-14 lat mężczyźni

 14. Style północne (Formy tradycyjne) 12-14 lat kobiety

 15. Style północne (Formy tradycyjne) 15-17 lat mężczyźni

 16. Style północne (Formy tradycyjne) 18-39 lat mężczyźni,
  Style północne (Formy tradycyjne) 40-60 lat mężczyźni

 17. Style północne (Formy tradycyjne) 18-39 lat kobiety

 18. Formy z szablą (Formy tradycyjne) ponizej 9 lat mężczyźni,
  Formy z szablą (Formy tradycyjne) ponizej 9 lat kobiety

 19. Formy z szablą (Formy tradycyjne) 40-60 lat mężczyźni,
  Formy z szablą (Formy tradycyjne) 40-60 lat kobiety

 20. Formy z szablą (Formy tradycyjne) 9-11 lat mężczyźni

 21. Formy z szablą (Formy tradycyjne) 9-11 lat kobiety

 22. Formy z szablą (Formy tradycyjne) 12-14 lat mężczyźni

 23. Formy z szablą (Formy tradycyjne) 12-14 lat kobiety

 24. Formy z szablą (Formy tradycyjne) 15-17 lat mężczyźni

 25. Formy z szablą (Formy tradycyjne) 15-17 lat kobiety

 26. Formy z szablą (Formy tradycyjne) 18-39 lat mężczyźni

 27. Formy z szablą (Formy tradycyjne) 18-39 lat kobiety

sesja 2 - plansza A 2 grudnia 2017 14:00

 1. Formy z mieczem (Formy tradycyjne) 9-11 lat mężczyźni,
  Formy z mieczem (Formy tradycyjne) 9-11 lat kobiety

 2. Formy z mieczem (Formy tradycyjne) 12-14 lat mężczyźni,
  Formy z mieczem (Formy tradycyjne) 12-14 lat kobiety

 3. Formy z mieczem (Formy tradycyjne) 15-17 lat mężczyźni,
  Formy z mieczem (Formy tradycyjne) 15-17 lat kobiety,
  Formy z mieczem (Formy tradycyjne) 18-39 lat kobiety

 4. Formy z kijem (Formy tradycyjne) ponizej 9 lat mężczyźni,
  Formy z kijem (Formy tradycyjne) ponizej 9 lat kobiety

 5. Formy z kijem (Formy tradycyjne) 9-11 lat mężczyźni

 6. Formy z kijem (Formy tradycyjne) 9-11 lat kobiety

 7. Formy z kijem (Formy tradycyjne) 12-14 lat mężczyźni

 8. Formy z kijem (Formy tradycyjne) 12-14 lat kobiety

 9. Formy z kijem (Formy tradycyjne) 15-17 lat mężczyźni

 10. Formy z kijem (Formy tradycyjne) 15-17 lat kobiety

 11. Formy z kijem (Formy tradycyjne) 18-39 lat mężczyźni,
  Formy z kijem (Formy tradycyjne) 18-39 lat kobiety

 12. Formy z włócznią (Formy tradycyjne) 9-11 lat mężczyźni,
  Formy z włócznią (Formy tradycyjne) 9-11 lat kobiety

 13. Formy z włócznią (Formy tradycyjne) 12-14 lat mężczyźni

 14. Formy z włócznią (Formy tradycyjne) 12-14 lat kobiety

 15. Formy z włócznią (Formy tradycyjne) 15-17 lat mężczyźni

 16. Formy z włócznią (Formy tradycyjne) 15-17 lat kobiety

 17. Formy z włócznią (Formy tradycyjne) 18-39 lat mężczyźni

 18. Formy z włócznią (Formy tradycyjne) 18-39 lat kobiety

 19. Broń krótka różna i giętka (Formy tradycyjne) 9-11 lat mężczyźni,
  Broń krótka różna i giętka (Formy tradycyjne) 9-11 lat kobiety

 20. Broń krótka różna i giętka (Formy tradycyjne) 12-14 lat mężczyźni

 21. Broń krótka różna i giętka (Formy tradycyjne) 12-14 lat kobiety

 22. Broń krótka różna i giętka (Formy tradycyjne) 15-17 lat mężczyźni

 23. Broń krótka różna i giętka (Formy tradycyjne) 15-17 lat kobiety

 24. Broń krótka różna i giętka (Formy tradycyjne) 40-60 lat mężczyźni,
  Broń krótka różna i giętka (Formy tradycyjne) 40-60 lat kobiety

 25. Broń długa różna (inna) (Formy tradycyjne) 18-39 lat mężczyźni,
  Broń długa różna (inna) (Formy tradycyjne) 18-39 lat kobiety

 26. Broń długa różna (inna) (Formy tradycyjne) 12-14 lat mężczyźni,
  Broń długa różna (inna) (Formy tradycyjne) 15-17 lat kobiety

 27. Broń krótka różna i giętka (Formy tradycyjne) 18-39 lat mężczyźni,
  Broń krótka różna i giętka (Formy tradycyjne) 18-39 lat kobiety

 28. Duilian (Set Sparring) (Formy tradycyjne) 9-11 lat kobiety,
  Duilian (Set Sparring) (Formy tradycyjne) 12-14 lat kobiety

 29. Duilian (Set Sparring) (Formy tradycyjne) 12-14 lat mężczyźni

 30. Duilian (Set Sparring) (Formy tradycyjne) 15-17 lat mężczyźni,
  Duilian (Set Sparring) (Formy tradycyjne) 15-17 lat kobiety

ceremonia otwarcia 2 grudnia 2017 20:00

sesja 3 - plansza A 3 grudnia 2017 10:00

 1. Changquan (Formy sportowe układane) Formy układane (ponad 18 lat) mężczyźni

 2. Wu Bu Quan (pierwszy krok) poniżej 9 lat mężczyźni

 3. Wu Bu Quan (pierwszy krok) poniżej 9 lat kobiety

 4. Changquan 1 Duan (pierwszy krok) poniżej 9 lat mężczyźni

 5. Changquan 32 (pierwszy krok) 12-14 lat mężczyźni,
  Changquan 32 (pierwszy krok) 12-14 lat kobiety

 6. Changquan 1 set (pierwszy krok) 12-14 lat kobiety

 7. Changquan 1 set (pierwszy krok) 12-14 lat mężczyźni

 8. Nanquan 1 set (pierwszy krok) 12-14 lat mężczyźni

 9. Daoshu (Formy sportowe układane) Formy układane (ponad 18 lat) mężczyźni

 10. Jianshu (Formy sportowe układane) Formy układane (ponad 18 lat) mężczyźni,
  Jianshu (Formy sportowe układane) Formy układane (ponad 18 lat) kobiety

 11. Daoshu 32 (pierwszy krok) 12-14 lat mężczyźni,
  Gunshu 32 (pierwszy krok) 12-14 lat mężczyźni

 12. Nangun 32 (pierwszy krok) 12-14 lat mężczyźni

 13. Daoshu 1 set (pierwszy krok) 12-14 lat mężczyźni

 14. Changquan (Formy obligatoryjne) Grupa C (poniżej 12 lat) mężczyźni

 15. Changquan (Formy obligatoryjne) Grupa C (poniżej 12 lat) kobiety

 16. Nanquan (Formy obligatoryjne) Grupa C (poniżej 12 lat) mężczyźni

 17. Changquan (Formy obligatoryjne) Grupa B (12-14 lat) mężczyźni,
  Changquan (Formy obligatoryjne) Grupa B (12-14 lat) kobiety

 18. Nandao (Formy obligatoryjne) Grupa C (poniżej 12 lat) mężczyźni

 19. Nangun (Formy obligatoryjne) Grupa C (poniżej 12 lat) mężczyźni

 20. Gunshu (Formy sportowe układane) Formy układane (ponad 18 lat) mężczyźni,
  Qiangshu (Formy sportowe układane) Formy układane (ponad 18 lat) mężczyźni

 21. Changquan (Formy obligatoryjne) Grupa A (15-17 lat) mężczyźni,
  Changquan (Formy obligatoryjne) Grupa A (15-17 lat) kobiety

 22. Changquan (Formy obligatoryjne) Formy obligatoryjne 18-39 lat mężczyźni,
  Changquan (Formy obligatoryjne) Formy obligatoryjne 18-39 lat kobiety

 23. Daoshu (Formy obligatoryjne) Grupa C (poniżej 12 lat) mężczyźni,
  Daoshu (Formy obligatoryjne) Grupa C (poniżej 12 lat) kobiety

 24. Daoshu (Formy obligatoryjne) Grupa B (12-14 lat) mężczyźni,
  Daoshu (Formy obligatoryjne) Grupa B (12-14 lat) kobiety

 25. Daoshu (Formy obligatoryjne) Grupa A (15-17 lat) mężczyźni

 26. Jianshu (Formy obligatoryjne) Grupa C (poniżej 12 lat) mężczyźni,
  Jianshu (Formy obligatoryjne) Grupa C (poniżej 12 lat) kobiety

 27. Jianshu (Formy obligatoryjne) Grupa B (12-14 lat) mężczyźni,
  Jianshu (Formy obligatoryjne) Grupa B (12-14 lat) kobiety

 28. Jianshu (Formy obligatoryjne) Grupa A (15-17 lat) mężczyźni,
  Jianshu (Formy obligatoryjne) Grupa A (15-17 lat) kobiety

 29. Jianshu (Formy obligatoryjne) Formy obligatoryjne 18-39 lat kobiety

 30. Gunshu (Formy obligatoryjne) Grupa C (poniżej 12 lat) mężczyźni,
  Gunshu (Formy obligatoryjne) Grupa C (poniżej 12 lat) kobiety

 31. Gunshu (Formy obligatoryjne) Grupa B (12-14 lat) mężczyźni

 32. Gunshu (Formy obligatoryjne) Grupa A (15-17 lat) mężczyźni

sesja 4 - plansza A 3 grudnia 2017 14:00