sesja 1 - plansza A 2 grudnia 2017 10:00

 1. Style południowe ponizej 9 lat mężczyźni (Formy tradycyjne),
  Style południowe ponizej 9 lat kobiety (Formy tradycyjne)

 2. Style południowe 9-11 lat mężczyźni (Formy tradycyjne)

 3. Style południowe 9-11 lat kobiety (Formy tradycyjne)

 4. Style południowe 12-14 lat mężczyźni (Formy tradycyjne)

 5. Style południowe 12-14 lat kobiety (Formy tradycyjne)

 6. Style południowe 15-17 lat mężczyźni (Formy tradycyjne)

 7. Style południowe 15-17 lat kobiety (Formy tradycyjne)

 8. Style południowe 18-39 lat kobiety (Formy tradycyjne),
  Style południowe 40-60 lat kobiety (Formy tradycyjne)

 9. Style południowe 18-39 lat mężczyźni (Formy tradycyjne),
  Style południowe 40-60 lat mężczyźni (Formy tradycyjne)

 10. Style północne ponizej 9 lat mężczyźni (Formy tradycyjne),
  Style północne ponizej 9 lat kobiety (Formy tradycyjne)

 11. Style północne 9-11 lat mężczyźni (Formy tradycyjne)

 12. Style północne 9-11 lat kobiety (Formy tradycyjne)

 13. Style północne 12-14 lat mężczyźni (Formy tradycyjne)

 14. Style północne 12-14 lat kobiety (Formy tradycyjne)

 15. Style północne 15-17 lat mężczyźni (Formy tradycyjne)

 16. Style północne 18-39 lat mężczyźni (Formy tradycyjne),
  Style północne 40-60 lat mężczyźni (Formy tradycyjne)

 17. Style północne 18-39 lat kobiety (Formy tradycyjne)

 18. Formy z szablą ponizej 9 lat mężczyźni (Formy tradycyjne),
  Formy z szablą ponizej 9 lat kobiety (Formy tradycyjne)

 19. Formy z szablą 40-60 lat mężczyźni (Formy tradycyjne),
  Formy z szablą 40-60 lat kobiety (Formy tradycyjne)

 20. Formy z szablą 9-11 lat mężczyźni (Formy tradycyjne)

 21. Formy z szablą 9-11 lat kobiety (Formy tradycyjne)

 22. Formy z szablą 12-14 lat mężczyźni (Formy tradycyjne)

 23. Formy z szablą 12-14 lat kobiety (Formy tradycyjne)

 24. Formy z szablą 15-17 lat mężczyźni (Formy tradycyjne)

 25. Formy z szablą 15-17 lat kobiety (Formy tradycyjne)

 26. Formy z szablą 18-39 lat mężczyźni (Formy tradycyjne)

 27. Formy z szablą 18-39 lat kobiety (Formy tradycyjne)

sesja 2 - plansza A 2 grudnia 2017 14:00

 1. Formy z mieczem 9-11 lat mężczyźni (Formy tradycyjne),
  Formy z mieczem 9-11 lat kobiety (Formy tradycyjne)

 2. Formy z mieczem 12-14 lat mężczyźni (Formy tradycyjne),
  Formy z mieczem 12-14 lat kobiety (Formy tradycyjne)

 3. Formy z mieczem 15-17 lat mężczyźni (Formy tradycyjne),
  Formy z mieczem 15-17 lat kobiety (Formy tradycyjne),
  Formy z mieczem 18-39 lat kobiety (Formy tradycyjne)

 4. Formy z kijem ponizej 9 lat mężczyźni (Formy tradycyjne),
  Formy z kijem ponizej 9 lat kobiety (Formy tradycyjne)

 5. Formy z kijem 9-11 lat mężczyźni (Formy tradycyjne)

 6. Formy z kijem 9-11 lat kobiety (Formy tradycyjne)

 7. Formy z kijem 12-14 lat mężczyźni (Formy tradycyjne)

 8. Formy z kijem 12-14 lat kobiety (Formy tradycyjne)

 9. Formy z kijem 15-17 lat mężczyźni (Formy tradycyjne)

 10. Formy z kijem 15-17 lat kobiety (Formy tradycyjne)

 11. Formy z kijem 18-39 lat mężczyźni (Formy tradycyjne),
  Formy z kijem 18-39 lat kobiety (Formy tradycyjne)

 12. Formy z włócznią 9-11 lat mężczyźni (Formy tradycyjne),
  Formy z włócznią 9-11 lat kobiety (Formy tradycyjne)

 13. Formy z włócznią 12-14 lat mężczyźni (Formy tradycyjne)

 14. Formy z włócznią 12-14 lat kobiety (Formy tradycyjne)

 15. Formy z włócznią 15-17 lat mężczyźni (Formy tradycyjne)

 16. Formy z włócznią 15-17 lat kobiety (Formy tradycyjne)

 17. Formy z włócznią 18-39 lat mężczyźni (Formy tradycyjne)

 18. Formy z włócznią 18-39 lat kobiety (Formy tradycyjne)

 19. Broń krótka różna i giętka 9-11 lat mężczyźni (Formy tradycyjne),
  Broń krótka różna i giętka 9-11 lat kobiety (Formy tradycyjne)

 20. Broń krótka różna i giętka 12-14 lat mężczyźni (Formy tradycyjne)

 21. Broń krótka różna i giętka 12-14 lat kobiety (Formy tradycyjne)

 22. Broń krótka różna i giętka 15-17 lat mężczyźni (Formy tradycyjne)

 23. Broń krótka różna i giętka 15-17 lat kobiety (Formy tradycyjne)

 24. Broń krótka różna i giętka 40-60 lat mężczyźni (Formy tradycyjne),
  Broń krótka różna i giętka 40-60 lat kobiety (Formy tradycyjne)

 25. Broń długa różna (inna) 18-39 lat mężczyźni (Formy tradycyjne),
  Broń długa różna (inna) 18-39 lat kobiety (Formy tradycyjne)

 26. Broń długa różna (inna) 12-14 lat mężczyźni (Formy tradycyjne),
  Broń długa różna (inna) 15-17 lat kobiety (Formy tradycyjne)

 27. Broń krótka różna i giętka 18-39 lat mężczyźni (Formy tradycyjne),
  Broń krótka różna i giętka 18-39 lat kobiety (Formy tradycyjne)

 28. Duilian (Set Sparring) 9-11 lat kobiety (Formy tradycyjne),
  Duilian (Set Sparring) 12-14 lat kobiety (Formy tradycyjne)

 29. Duilian (Set Sparring) 12-14 lat mężczyźni (Formy tradycyjne)

 30. Duilian (Set Sparring) 15-17 lat mężczyźni (Formy tradycyjne),
  Duilian (Set Sparring) 15-17 lat kobiety (Formy tradycyjne)

ceremonia otwarcia 2 grudnia 2017 20:00

sesja 3 - plansza A 3 grudnia 2017 10:00

 1. Changquan Formy układane (ponad 18 lat) mężczyźni (Formy sportowe układane (bez nandu))

 2. Wu Bu Quan poniżej 9 lat mężczyźni (Pierwszy krok)

 3. Wu Bu Quan poniżej 9 lat kobiety (Pierwszy krok)

 4. Changquan 1 Duan poniżej 9 lat mężczyźni (Pierwszy krok)

 5. Changquan 32 12-14 lat mężczyźni (Pierwszy krok),
  Changquan 32 12-14 lat kobiety (Pierwszy krok)

 6. Changquan 1 set 12-14 lat kobiety (Pierwszy krok)

 7. Changquan 1 set 12-14 lat mężczyźni (Pierwszy krok)

 8. Nanquan 1 set 12-14 lat mężczyźni (Pierwszy krok)

 9. Daoshu Formy układane (ponad 18 lat) mężczyźni (Formy sportowe układane (bez nandu))

 10. Jianshu Formy układane (ponad 18 lat) mężczyźni (Formy sportowe układane (bez nandu)),
  Jianshu Formy układane (ponad 18 lat) kobiety (Formy sportowe układane (bez nandu))

 11. Daoshu 32 12-14 lat mężczyźni (Pierwszy krok),
  Gunshu 32 12-14 lat mężczyźni (Pierwszy krok)

 12. Nangun 32 12-14 lat mężczyźni (Pierwszy krok)

 13. Daoshu 1 set 12-14 lat mężczyźni (Pierwszy krok)

 14. Changquan Grupa C (poniżej 12 lat) mężczyźni (Formy obligatoryjne i standaryzowane)

 15. Changquan Grupa C (poniżej 12 lat) kobiety (Formy obligatoryjne i standaryzowane)

 16. Nanquan Grupa C (poniżej 12 lat) mężczyźni (Formy obligatoryjne i standaryzowane)

 17. Changquan Grupa B (12-14 lat) mężczyźni (Formy obligatoryjne i standaryzowane),
  Changquan Grupa B (12-14 lat) kobiety (Formy obligatoryjne i standaryzowane)

 18. Nandao Grupa C (poniżej 12 lat) mężczyźni (Formy obligatoryjne i standaryzowane)

 19. Nangun Grupa C (poniżej 12 lat) mężczyźni (Formy obligatoryjne i standaryzowane)

 20. Gunshu Formy układane (ponad 18 lat) mężczyźni (Formy sportowe układane (bez nandu)),
  Qiangshu Formy układane (ponad 18 lat) mężczyźni (Formy sportowe układane (bez nandu))

 21. Changquan Grupa A (15-17 lat) mężczyźni (Formy obligatoryjne i standaryzowane),
  Changquan Grupa A (15-17 lat) kobiety (Formy obligatoryjne i standaryzowane)

 22. Changquan Formy obligatoryjne 18-39 lat mężczyźni (Formy obligatoryjne i standaryzowane),
  Changquan Formy obligatoryjne 18-39 lat kobiety (Formy obligatoryjne i standaryzowane)

 23. Daoshu Grupa C (poniżej 12 lat) mężczyźni (Formy obligatoryjne i standaryzowane),
  Daoshu Grupa C (poniżej 12 lat) kobiety (Formy obligatoryjne i standaryzowane)

 24. Daoshu Grupa B (12-14 lat) mężczyźni (Formy obligatoryjne i standaryzowane),
  Daoshu Grupa B (12-14 lat) kobiety (Formy obligatoryjne i standaryzowane)

 25. Daoshu Grupa A (15-17 lat) mężczyźni (Formy obligatoryjne i standaryzowane)

 26. Jianshu Grupa C (poniżej 12 lat) mężczyźni (Formy obligatoryjne i standaryzowane),
  Jianshu Grupa C (poniżej 12 lat) kobiety (Formy obligatoryjne i standaryzowane)

 27. Jianshu Grupa B (12-14 lat) mężczyźni (Formy obligatoryjne i standaryzowane),
  Jianshu Grupa B (12-14 lat) kobiety (Formy obligatoryjne i standaryzowane)

 28. Jianshu Grupa A (15-17 lat) mężczyźni (Formy obligatoryjne i standaryzowane),
  Jianshu Grupa A (15-17 lat) kobiety (Formy obligatoryjne i standaryzowane)

 29. Jianshu Formy obligatoryjne 18-39 lat kobiety (Formy obligatoryjne i standaryzowane)

 30. Gunshu Grupa C (poniżej 12 lat) mężczyźni (Formy obligatoryjne i standaryzowane),
  Gunshu Grupa C (poniżej 12 lat) kobiety (Formy obligatoryjne i standaryzowane)

 31. Gunshu Grupa B (12-14 lat) mężczyźni (Formy obligatoryjne i standaryzowane)

 32. Gunshu Grupa A (15-17 lat) mężczyźni (Formy obligatoryjne i standaryzowane)

sesja 4 - plansza A 3 grudnia 2017 14:00